7.2.16

Η χώρα περιέρχεται, πλέον, σε συνολικό αδιέξοδο !


Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι και το 2016 θα είναι έτος ύφεσης (-0,7%). Οι κυβερητικές εκτιμήσεις για θετικούς ρυθμούς, και δείγματα ανάκαμψης, έστω, κατά το δεύτερο εξάμηνο δεν επιβεβαιώνονται ούτε απ΄όσους τις διατύπωναν. Θα είναι ο 8ος χρόνος βύθισης της ελληνικής οικονομίας, η οποία έχει απωλέσει το 30% και πλέον του πλούτου της από την χρονική στιγμή που εισήλθε στο φάσμα των μνημονιακών προγραμμάτων !
Η ανεργία για τέταρτο έτος, πάνω από το 25%, με μεγαλύτερο από 60% στους νέους και 200.000 νέους έλληνες επιστήμονες μετανάστες, με αμειώτη τη ροή επιχειρήσεων προς τις γειτονικές χώρες (ήδη 20.000 μετακινήθηκαν στη Βουλγαρία) και 350.000 να έχουν κλείσει. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια τραγική εικόνα χώρας που (απο)στερείται πραγματικών, παραγωγικών, ζωντανών δυνάμεων, απονευρώνοντας ακόμα και τα σοβαρότερα εγχείρηματα ανάκαμψης, που, βέβαια, μέχρι τώρα δεν υπήρξαν !